บริการ

  เป็นการร่วมมือกันระหว่างเรา WiPLUX กับแบรนด์หรือโครงการ ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา และที่มีเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เกิดเป็นสินค้าหรือบริการที่ขยายกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ สินค้าแบบ Made to order เป็นสินค้าสั่งทำ ซึ่งแตกต่างกับสินค้าที่มีขายทั่วไป เพราะลูกค้าสามารถเลือกปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงสินค้าเองได้ตามที่คุณต้องการ
ให้บริการกับส่วนไหนบ้าง
หน่วยงานราชการ
Smart Meeting Room
Smart Office Room
Smart Utility Zone
Smart Street Light
อุตสาหกรรม
Smart Cooling
Smart Machinery Control
Smart Utility Zone
Costing Analysis
Electricity Usage History
สถาบันการศึกษา
Smart Classroom
Smart Utility zone