WiPLUX

เราให้บริการด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ IoT Solution รวมถึง Roadmap ให้กลายเป็นศูนย์รวมการควบคุมระบบไฟฟ้าผ่าน WiPLUX Platform
ด้วย IoT Hardware ที่เชื่อมต่อทั้งระบบ Cloud และ Local เพื่อเป็นระบบควบคุม วิเคราะห์ รายงานผล การตั้งค่าทำงานล่วงหน้า จัดลำดับสิทธิ์การเข้าถึง
จัดกลุ่มสั่งการ ประมาณการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ

wiplux

สิ่งที่เรามุ่งเน้นและพัฒนาต่อเนื่อง

เรามุ่งมั่นในการรวบรวมความคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดให้กับกลุ่มลูกค้าของเรา และมีความมั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการพร้อมแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง เรามีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้สามารถตอบโจทย์หรือสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้มากที่สุด

โซลูชันที่หลากหลาย

Trulli
Trulli
Trulli
Trulli
Trulli
Trulli

พันธมิตรและผู้สนับสนุน

เหตุผลที่เลือก WiPLUX

SOFTWARE

Software
 • จัดการผู้ใช้หลายคนและการกำหนดสิทธิ์ multipermision
 • mash local could topology มีรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่หลากหลาย
 • friendly user ซอฟแวร์สามารถเข้าถึงง่าย
 • platform template มีแพลตฟอร์มที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างครอบคุม
 • automate control, local oversea
 • ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย

HARDWARE

Hardware
 • ผ่านการใช้งานจริงอย่างต่อเนื่องด้วยกระแสที่สูงกว่า 10 A
 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC 60950-1
 • มีระบบพิเศษที่คืนกลับสถาน ON/OFF จากไฟฟ้าดับ หรือเริ่มเปิดใหม่
 • มี Surge Protection ประกันความเสียหายจากฟ้าผ่าที่จะเกิดกับอุปกรณ์โหลด
 • รองรับกระแสไฟ AC,DC ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้า1เฟส 3เฟส
 • มีขนาดเล็ก แข็งแรงทนทาน
 • การอัพเดทซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์(ฟรี), มีบริการ Onsite Service,

Testimonial