AWT100
WFHW IoT Smart Wifi Gateway
 • DC 12-24V
 • RS485 modbus-RTU
 • TCP / IP protocol
 • Transparent transmission, MQTT
 • WiFi
 • ขนาด (หน่วย: มม.)
  สายไฟ
  ข้อมูลจำเพาะ
  Bootstrap Example
  ชื่อพารามิเตอร์ AWT100-4G AWT100-NB AWT100-2G AWT100-LoRa
  AWT100-LW
  ความถี่ในการทำงาน LTE - FDD BB3 B5 B8
  LTE - TDD B34 B38 B39 B40 B41
  CDMA B1 B5 B8
  GSM 900/1800M
  H-FDD BB1 B8 B5 B20 GSM 850
  EGSM 900
  DCS 1800
  PC 1900
  Lora 460 510MHz
  อัตราการส่งข้อมูล LTE-FDD

  อัตราดาวน์ลิงค์สูงสุด 150Mbps

  อัตราอัปลิงค์สูงสุด 50Mbps

  LTE - TDD

  ดาวน์ลิงค์สูงสุด 130Mbps

  อัตราอัปลิงค์สูงสุด 35Mbps

  CDMA

  อัตราดาวน์ลิงค์สูงสุด 3.1Mbps

  อัตราการอัปลิงค์สูงสุด 1.8Mbps

  GSM

  อัตราดาวน์ลิงค์สูงสุด 107 Kbps

  อัตราอัปลิงก์สูงสุด 85.6Kbps
  อัตราดาวน์ลิงค์สูงสุด 25.2Kbps

  อัตราอัปลิงค์สูงสุด 15.62Kbps
  GPRS

  อัตราดาวน์ลิงค์สูงสุด 85.6kbps

  อัตราการอัปลิงค์สูงสุด 85.6kbps
  Lora 62.5kbps
  ดาวน์ลิงค์ การสื่อสาร RS485
  อัปลิงค์ การสื่อสาร 4G การสื่อสาร NB-IoT การสื่อสาร 2G การสื่อสาร Lora
  แรงดันไฟฟ้าของซิมการ์ด 3V, 1.8V /
  กระแสไฟฟ้าขณะทำงาน พลังงานสถิต : ≤1W, การสิ้นเปลืองพลังงานชั่วคราว : ≤3W ไฟฟ้าสถิต : ≤0.5W, กำลังไฟชั่วคราวการใช้ : ≤1W
  อินเตอร์เฟซเสาอากาศ µ 50Ω SMA (ก๊อกน้ำ)
  ประเภทพอร์ตอนุกรม RS-232 485
  อัตรารับส่งข้อมูล 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (ค่าดีฟอลต์ 9600bps)
  แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน DC24V /AC/DC220V
  อุณหภูมิในการทำงาน -10 ºC ~ 55 ºC
  อุณหภูมิในการเก็บรักษา -40 ºC ~ 85 ºC
  ช่วงความชื้น 0 ถึง 95 % ไม่มีการควบแน่น
  การเชื่อมต่อ