วิธีประหยัดไฟ
วิธีในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
1. ใช้หลอดไฟ LED
2. ปิดไฟเมื่อไม่ใช้
3. ซักผ้า-รีดผ้าทีละหลายชุด
4. ตั้งเวลาเปิด-ปิดแอร์
5. เลือกเปิดแอร์พร้อมกับพัดลมจะช่วยให้ประหยัดไฟมากกว่าเช่น เปิดแอร์ 28 องศากับพัดลมเบอร์ 1
6. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน
7. ติดตั้ง Senser เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของคน หรือ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานของไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ WiPLUX ที่สามารถควบคุบการเปิดปิดไฟฟ้าและตรวจเช็คการใช้งานไฟฟ้าตั้งแต่รายวัน รายเดือน ไปจนถึงรายปี เพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย และลดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือองค์กรได้
8. หมั่นทำความสะอาดตู้เย็น เพราะว่าการที่ตู้เย็น มีของไม่ได้ใช้ หรือของเน่าเสีย เลยวันหมดอายุเยอะ ๆ จะเป็นการทำให้ค่าไฟแพงขึ้น
9. ไม่จำเป็นไม่ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่น
10. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมาก ๆ