เกี่ยวกับเรา

WiPLUX เป็นผลิตภัณฑ์ IoT ที่ใช้ในการควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบไอทีและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังคลาวด์ และผ่านLAN, IP Address เพื่อควบคุมระบบภายในหรือ Local WiPLUX เป็น PDU อัจฉริยะ (Power Distribution Unit) ที่ช่วยกระจายพลังงานในสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไอทีและศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้ยังมีแผนงานโซลูชัน IoT บางซีรีส์รวมถึงซีรีส์ WiPLUX L ซึ่งเข้ากันได้กับ WiPLUX cloud และเครือข่ายท้องถิ่น

จุดแข็ง

เราเน้นระบบ System Integration ที่ช่วยปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้เข้ากับปัจจุบันและวางแผนเผื่ออนาคต ทีมเราเข้าใจความซับซ้อนของการผสานรวม Software และ Hardware ด้วยการนำเสนอโซลูชันแบบผสานรวมที่สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรในเวลาเดียวกัน ผ่าน Wi-PLUX Product

Team Work
เรายึดหลักกระบวนการ R&D เริ่มจากระดมความคิดของพนักงาน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ การระดมความคิดนี้จะชี้ให้เห็นถึงช่องทาง หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วจึงจะได้ตะกอนความคิดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและเป็นการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างศักยภาพอันไม่จำกัดขีดการใช้งานของลูกค้าอีกต่อไป


ติดต่อร่วมงานกับเรา

โทรศัพท์มือถือ: +66 85 600 1020
โทร: +66 2718 8924
Facebook: @WiPLUX
LINE Official : @wiplux
เวลาทำการ (ประเทศไทย) วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 18:00