IoT หรือ Internet of Things

หมายถึง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตและทํางานอย่างรวดเร็วทันสมัยขึ้น

   ระบบ IoT ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสี่ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ส่วนติดต่อผู้ใช้ และเครือข่าย ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีกองทัพหุ่นยนต์ IoT ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยตัวหุ่นยนต์และเซ็นเซอร์ภายใน ซอฟต์แวร์ทำหน้าที่สั่งงานให้หุ่นยนต์เดินหรือเคลื่อนไหว เครือข่ายคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถสื่อสารระหว่างกันและคุณ และส่วนต่อประสานผู้ใช้คือวิธีที่คุณบอกพวกเขาว่าควรเดินไปทางไหน
IoT มี 3 ประเภท
1. อุปกรณ์ IoT ที่นิยมใช้งานในหมู่ผู้ใช้ทั่วไป (Consumer Internet of Things) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่นนาฬิกาอัจฉริยะ โทรศัพท์ โทรทัศน์ แอร์ ตู้เย็น หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
2. อุปกรณ์ IoT เชิงพาณิชย์ (Commercial Internet of Things) ใช้ในงานเชิงพาณีชเช่น ไฟจราจร ป้ายโฆษณา กล้องวงจรปิด การจ่ายสินค้าต่าง ๆ ตามร้านค้า
3. อุปกรณ์ IoT ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things) ใช้ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานเช่น สายพาน เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
   ระบบ IoT ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสี่ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ส่วนติดต่อผู้ใช้ และเครือข่าย ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีกองทัพหุ่นยนต์ IoT ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยตัวหุ่นยนต์และเซ็นเซอร์ภายใน ซอฟต์แวร์ทำหน้าที่สั่งงานให้หุ่นยนต์เดินหรือเคลื่อนไหว เครือข่ายคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถสื่อสารระหว่างกันและคุณ และส่วนต่อประสานผู้ใช้คือวิธีที่คุณบอกพวกเขาว่าควรเดินไปทางไหน
ประโยชน์ของ IoT ต่อองค์กรคืออะไร?

   อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมีประโยชน์หลายประการแก่องค์กร. ประโยชน์บางอย่างเป็นแบบเฉพาะอุตสาหกรรมและบางส่วนสามารถใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม ประโยชน์ทั่วไปบางประการของ IoT ช่วยให้ธุรกิจสามารถ: ตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจโดยรวมของพวกเขา ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า (CX); ประหยัดเวลาและเงิน เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน บูรณาการและปรับรูปแบบธุรกิจ ตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น และ สร้างรายได้มากขึ้น
ข้อดีและข้อเสียของ IoT คืออะไร?

ข้อดีบางประการของ IoT
- ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่ทุกเวลาบนอุปกรณ์ใดก็ได้
- ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อ
- การถ่ายโอนแพ็กเก็ตข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อช่วยประหยัดเวลาและเงิน และ
- ทํางานอัตโนมัติเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพการบริการของธุรกิจและลดความจําเป็นในการแทรกแซงของมนุษย์

ข้อเสียบางประการของ IoT
- เมื่อจํานวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพิ่มขึ้นและมีการแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างอุปกรณ์ศักยภาพที่แฮ็กเกอร์สามารถขโมยข้อมูลที่เป็นความลับก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
- องค์กรต่าง ๆ อาจต้องรับมือกับอุปกรณ์ IoT จํานวนมหาศาล หรืออาจถึงหลายล้านเครื่อง และการรวบรวมและจัดการข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านั้นทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- หากมีข้อบกพร่องในระบบอาจเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทุกเครื่องจะเสียหาย
- เนื่องจากไม่มีมาตรฐานความเข้ากันได้สากลสําหรับ IoT, เป็นเรื่องยากสําหรับอุปกรณ์จากผู้ผลิตหลายรายที่จะสื่อสารกัน.

ตัวอย่างแพลตฟอร์มควบคุมอุปกรณ์ IoT

WiPLUX Platfrom